Trong quá trình hoạt động, Đức An

đã làm hài lòng rất nhiều khác hàng lớn nhỏ

Dự án

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG 340M3/NGÀY ĐÊM NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI TRẺ EM DREAM PLASTIC KIM SƠN

Địa điểm: Kim Sơn – Ninh Bình
Năm thi công: 2019
Công suất: 340 m3/ ngày đêm

Chi tiết:

THI CÔNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG 340M3/NGÀY ĐÊM NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI TRẺ EM DREAM PLASTIC KIM SƠN

Trạm xử lý nước thải sản xuất: 2m3/Hr

Trạm xử lý nước thải tập trung: 340m3/ Ngày. đêm

Hình ảnh khu xử lý nước thải số 1

Hình ảnh khu xử lý nước thải số 2

Hình ảnh khu xử lý nước thải số 2

DỰ ÁN KHÁC

THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠN NHÀ MÁY ASAHI INTEC- HÀ NỘI

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ MÁY BẮC VIỆT-KCN GIA LỄ - THÁI BÌNH

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI SƠN – DREAM PLASTIC NAM ĐỊNH – TRỰC NINH, NAM ĐỊNH

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP MANI THÁI NGUYÊN

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI – JY PLASTIC NAM ĐỊNH

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI SƠN – DREAM PLASTIC NAM ĐỊNH – TRỰC NINH, NAM ĐỊNH

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG