Trang chủ >

SƠN LA: CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song những năm qua, công tác đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh đã được địa phương khá quan tâm. Tại Sơn La, hiện đã có 5 bệnh viện được đầu tư hoàn chỉnh công trình xử lý chất thải là: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai và Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, tổng lượng nước thải lỏng phát sinh tại bệnh viện khoảng 50 – 60m3/ngày đêm. Chất thải rắn từ 20- 40kg/ngày. Từ tháng 7/2014, bệnh viện đã được đầu tư hệ thống xử lý chất thải lỏng hiện đại, tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng, với công suất 200m3/ngày. Hệ thống này đã đảm bảo tất cả chất thải đều được xử lý đúng qui trình.

Sơn La đang đầu tư hệ thống xử lý chất thải trên toàn tỉnh với sự hỗ trợ vốn từ Ngân hàng Thế giới. Từ nay tới năm 2020, Sơn La sẽ hoàn thành tất cả các công trình này. Sau khi đầu tư, sẽ chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát, tu bổ công trình, quy trách nhiệm quản lý công trình cho các bệnh viện.