Trang chủ >

Thi công hệ thống xử lý nước thải sơn nhà máy Asahi Intec- Hà Nội

Khí thải Hệ thống dây chuyền phun sơn nhà máy được thu hồi qua đường ống tới tháp khí thải. Tại xử lý khí thải, khí mang theo dung môi và bụi sơn được xử lý để chuyển trạng thái sang nước thải chứa bụi và dung môi pha sơn. Nước thải sơn sau chu trình được luân chuyển về bể thu gom của hệ thống xử lý nước, sau đó tiếp tục chu trình xử lý nước thải để loại bỏ cặn sơn, trung hòa dung môi. Nước sau hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải của KCN.