Thi công hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy Valuetronics- KCN Thăng Long 3- Vĩnh Phúc

Thiết kế, gia công chế tạo và  đang triển khai thi công lắp đặt trạm xử lý nước thải tập trung bao gồm nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt nhà máy Valuetronics- Kcn Thăng Long 3- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc


0902.007.112