Thi công trạm xử lý nước thải sinh hoạt 65m3/ ngày. đêm- nhà máy quốc tế Bright- KCN Thuận Thành II- Bắc Ninh

Thiết kế, thi công và bàn giao trạm xử lý nước thải sinh hoạt 65m3/ ngày. đêm- nhà máy quốc tế Bright- KCN Thuận Thành II- Bắc Ninh

Thi công trạm xử lý nước thải tập trung 340m3/ngày đêm nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em Dream plastic Kim Sơn

Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ trạm xử lý nước thải tập trung 340m3/ ngày. đêm - Nhà máy Dream Plastic Kim Sơn- Ninh Bình

Thi công hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy Valuetronics- KCN Thăng Long 3- Vĩnh Phúc

Thiết kế, gia công chế tạo và thi công trạm xử lý nước thải tập trung 126m3/ngày đêm nhà máy Valuetronics- KCN Thăng Long 3- Vĩnh Phúc

Thi công hệ thống xử lý nước thải sơn nhà máy ASAHI INTEC- Hà Nội

Thiết kế , gia công chế tạo và thi công lắp đặt trạm xử lý nước thải sơn nhà máy Asahi Intec - Kcn Thăng Long 1 - Hà Nội

Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - 2400m3/ngày đêm

Triển khai thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
- Công suất 2400m3/day
Kcn Quế Võ- Bắc Ninh

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG – DREAM PLASTIC NAM ĐỊNH

Thiết kế, thi công và  cung cấp dịch vụ vận hành chuyển giao hệ thống xử lý nước thải tập trung 15m3/h
- Hệ thống nước thải sinh hóa công suất 13m3/h
- Hệ thống nước thải hóa lý công suất 2m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP – DOVAN – KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM, BẮC GIANG

Gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải mạ tổng hợp
- Công suất 4m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG – LY NHAN PLASTIC, LÝ NHÂN, HÀ NAM

Thiết kế và thi công trạm xử lý nước thải tập trung công công suất 2m3/h
- Hệ thống xử lý nước thải hóa lý 0.5m3/h
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hóa 1.5m3/h

12

0902.007.112