Thi công hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy Valuetronics- KCN Thăng Long 3- Vĩnh Phúc

Thiết kế, gia công chế tạo và thi công trạm xử lý nước thải tập trung 126m3/ngày đêm nhà máy Valuetronics- KCN Thăng Long 3- Vĩnh Phúc

Thi công hệ thống xử lý nước thải sơn nhà máy ASAHI INTEC- Hà Nội

Thiết kế , gia công chế tạo và thi công lắp đặt trạm xử lý nước thải sơn nhà máy Asahi Intec - Kcn Thăng Long 1 - Hà Nội

Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - 2400m3/ngày đêm

Triển khai thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
- Công suất 2400m3/day
Kcn Quế Võ- Bắc Ninh

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG – DREAM PLASTIC NAM ĐỊNH

Thiết kế, thi công và  cung cấp dịch vụ vận hành chuyển giao hệ thống xử lý nước thải tập trung 15m3/h
- Hệ thống nước thải sinh hóa công suất 13m3/h
- Hệ thống nước thải hóa lý công suất 2m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP – DOVAN – KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM, BẮC GIANG

Gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải mạ tổng hợp
- Công suất 4m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG – LY NHAN PLASTIC, LÝ NHÂN, HÀ NAM

Thiết kế và thi công trạm xử lý nước thải tập trung công công suất 2m3/h
- Hệ thống xử lý nước thải hóa lý 0.5m3/h
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hóa 1.5m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI MẠ – SURUGA , KCN LINH TRUNG, TP.HCM

 Gia công chế tạo và thi công hệ thống xử lý nước thải mạ tổng hợp
- Công suất 5m3/h

DỰ ÁN NƯỚC THẢI SINH HOẠT - JY HÀ NAM, THANH LIÊM, HÀ NAM

Thiết kế và thi công trạm xử lý nước thải sinh hoạt 
- Công suất  140m3/ngày đêm

12

0902.007.112