Tư vấn và thiết kế chuyển giao hệ thống xử lý khí thải nhà máy Bắc Việt-KCN Gia Lễ- Thái Bình

Tư vấn và Thiết kế hệ thống xử lý khí thải dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng.
- Công suất 20.000m3/h
 

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI SƠN – DREAM PLASTIC NAM DINH – TRỰC NINH, NAM ĐỊNH

Nghiệm thu bàn giao hệ thống xử lý khí thải dây chuyền phun sơn tự động.
Công suất 43000m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI – JY PLASTIC NAM DINH – HẢI HẬU , NAM ĐỊNH

Thiết kế, thi công và bàn giao 2 hệ thống xử lý khí thải dây chuyền phun sơn tự động. 
- Công suất 43000m3/h
- Công suất 38000m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI – JY PLASTIC , BÌNH LỤC, HÀ NAM

Thiết kế  và thi công  hệ thống xử lý khí thải sơn dây chuyền ép phun
- Công suất 38000m3/h

XỬ LÝ KHÍ THẢI- MANI HÀ NỘI, PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN

Thiết kế  và thi công 2 hệ thống xử lý khí thải
- Hệ thống xử lý khí thải 20000m3/h
- Hệ thống xử lý khí thải 35000m3/h

1

0902.007.112