HỆ THỐNG LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG – VINH VIỆT, HƯNG YÊN

Thiết kế, chế tạo và thi công hệ thống làm mát nhà xưởng bằng khí tươi
- Diện tích nhà xưởng 2000m2

DÂY CHUYỀN MẠ TỰ ĐỘNG, HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI, HỆ THỐNG RO – HORY ĐỒNG NAI

 Gia Công chế tạo và thi công dự án xử lý nước thải, xử lý nước sạch và lắp đặt dây chuyền mạ tự động

1

0902.007.112