Thành tựu

- Chúng tôi gặt hái những thành công dựa trên sự tín nhiệm, tin tưởng của khách hàng, cũng như sự tận tụy, trung thành và cống hiến hết mình của đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty.
- Đã thiết kế & thi công hiệu quả 20 dự án cho các nhà máy FDI ở Việt Nam
- Vận hành thường xuyên,hiệu quả các dự án xử lý nước cho 6 nhà máy FDI

0902.007.112