Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn :
- Trở thành một trong những công ty uy tín hàng đầu về xử lý môi trường ở Việt Nam.
- Là môi trường đào tạo và phát triển bản thân cho mỗi thành viên trong công ty.
Sứ mệnh :
- Tạo dựng niềm tin bền vững cho khách hàng & đối tác.
- Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng phù hợp, giá cả cạnh tranh, đúng thời hạn và thân thiện với môi trường.
- Luôn tạo ra các giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất cho khách hàng.
 

0902.007.112