Phương châm

- Khách là ông chủ thực sự của công ty.
- Thành công của hôm nay là thành quả của ngày hôm qua.
- Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu yêu cầu và mục đích của khách hàng.
- Công ty chỉ phát triển nếu mỗi thành viên chủ động phát huy được năng lực bản thân và đoàn kết.
- Làm việc vì cuộc sống & bảo vệ môi trường cho tương lai.

0902.007.112