XỬ LÝ KHÍ THẢI- MANI HÀ NỘI, PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN

Thiết kế  và thi công 2 hệ thống xử lý khí thải
- Hệ thống xử lý khí thải 20000m3/h
- Hệ thống xử lý khí thải 35000m3/h

0902.007.112