DỰ ÁN NƯỚC THẢI SINH HOẠT - JY HÀ NAM, THANH LIÊM, HÀ NAM

Thiết kế và thi công trạm xử lý nước thải sinh hoạt 
- Công suất  140m3/ngày đêm

DÂY CHUYỀN MẠ TỰ ĐỘNG, HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI, HỆ THỐNG RO – HORY ĐỒNG NAI

 Gia Công chế tạo và thi công dự án xử lý nước thải, xử lý nước sạch và lắp đặt dây chuyền mạ tự động

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP- MANI THÁI NGUYÊN

Gia công chế tạo và thi công hệ thống xử lý nước thải công nghiệp
- Công suất 5m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG- JY HA NAM

Thiết kế, thi công  dự án nước thải tập trung
- Hệ thống nước thải sinh hóa 7m3/h
- Hệ thống nước thải hóa lý 1.5m3/h
 

DỰ ÁN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP - TEIKOKU HẢI DƯƠNG

Gia công chế tạo và thi công hệ thống xử lý nước thải mạ nhúng 
- Công suất 4m3/h

DÂY CHUYỂN MẠ- TEIKOKU HẢI DƯƠNG

Gia công chế tạo và lắp đặt dây chuyền mạ nhúng nóng

HỆ THỐNG RO- TEIKOKU HẢI DƯƠNG

Thiết kế  và thi công hệ thống RO công suất 2m3/h
Nhà Máy Teikoku Giken VN- kcn Phúc Điền- Cẩm Giàng- Hải Dương

XỬ LÝ KHÍ THẢI VÀ HỆ THỐNG RO- YOSHINO HẢI PHÒNG

Thiết kế  và thi công hệ thống xử lý khí thải và hệ thống RO
- Hệ thống RO 2m3/h
- Hệ thống xử lý khí thải mạ 20000m3/h

0902.007.112