DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG – DREAM PLASTIC NAM ĐỊNH

Thiết kế, thi công và  cung cấp dịch vụ vận hành chuyển giao hệ thống xử lý nước thải tập trung 15m3/h
- Hệ thống nước thải sinh hóa công suất 13m3/h
- Hệ thống nước thải hóa lý công suất 2m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI – JY PLASTIC NAM DINH – HẢI HẬU , NAM ĐỊNH

Thiết kế, thi công và bàn giao 2 hệ thống xử lý khí thải dây chuyền phun sơn tự động. 
- Công suất 43000m3/h
- Công suất 38000m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP – DOVAN – KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM, BẮC GIANG

Gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải mạ tổng hợp
- Công suất 4m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI – JY PLASTIC , BÌNH LỤC, HÀ NAM

Thiết kế  và thi công  hệ thống xử lý khí thải sơn dây chuyền ép phun
- Công suất 38000m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG – LY NHAN PLASTIC, LÝ NHÂN, HÀ NAM

Thiết kế và thi công trạm xử lý nước thải tập trung công công suất 2m3/h
- Hệ thống xử lý nước thải hóa lý 0.5m3/h
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hóa 1.5m3/h

HỆ THỐNG LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG – VINH VIỆT, HƯNG YÊN

Thiết kế, chế tạo và thi công hệ thống làm mát nhà xưởng bằng khí tươi
- Diện tích nhà xưởng 2000m2

HỆ THỐNG RO & DI – SURUGA (TP.HCM )

Cung cấp thiết bị, Gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch cho dây chuyền mạ tự động
- Hệ thống RO 3m3/h
- Hệ thống DI 1m3/h

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI MẠ – SURUGA , KCN LINH TRUNG, TP.HCM

 Gia công chế tạo và thi công hệ thống xử lý nước thải mạ tổng hợp
- Công suất 5m3/h

0902.007.112